USŁUGI

Oferuję Państwu profesjonalną opiekę pielęgniarską skierowaną do osób, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają specjalistycznych zabiegów pielęgniarskich, często po hospitalizacji.
Rodzina pacjenta staje przed trudnym wyzwaniem jak poradzić sobie z problemami w sytuacji, kiedy stan zdrowia Najbliższych nie jest jeszcze najlepszy, lecz na tyle dobry, aby kontynuować proces leczenia i rehabilitacji w warunkach domowych.
Intensywna opieka pielęgnacyjna przy współpracy z lekarzem rodzinnym pozwala na kompleksowe i profesjonalne leczenie, a jej skuteczność jest większa ze względu na fakt, że realizowana jest w przyjaznym Pacjentowi środowisku domowym.
Minimalizujemy stres i stwarza się korzystne warunki do szybkiego powrotu do zdrowia.
Czynności pielęgniarskie połączone są z edukacją zdrowotną Pacjentów i ich Rodzin daje to możliwość przygotowania do samoopieki po okresie intensywnej rekonwalescencji.